ETIKAI KÓDEX:

 1. A Nemzetközi Testőr Szövetség (International Bodyguard Association, IBA) tagjaként tudomásul veszem, hogy kötelességem tisztességesen viseltetni önmagam és mások iránt, akik a testőr szakmában dolgoznak. 
   
 2. Szakmai feladataim teljesítése során mindig kifogásolhatatlan becsületességről fogok bizonyságot tenni, és mindent megteszek, hogy kötelezettségeimet a legnagyobb szakértelemmel lássam el.
   
 3. Nem fogok semmiféle etikátlan vagy törvénybe ütköző cselekedetet elkövetni, mint ahogy nem teszek semmi olyat, ami kockára teheti kötelezettségeim végrehajtását. 
   
 4. Fogadom, hogy mindig nyitott leszek új ismeretekre, elkötelezem magam a tudás és információ megszerzésére, azzal a céllal, hogy önmagam képezzem, és hatékonyabb illetve eredményesebb módszerek megismerésével frissítsem tudásomat. 
   
 5. Mindig becsületes leszek megbízóimmal, más IBA tagokkal, testőrökkel és tisztekkel, üzletfelekkel és mindenki mással és fenntartom alapítónk, Lucien Victor Ott által felállított mércét. 
   
 6. Tudomásul veszem, hogy nagy bizalmat és felelősséget ruháztak rám, tudatában vagyok annak, hogy a testőr szakma fejlesztésének kell szentelnem magam és azoknak, akiknek védelmére ígéretet tettem. 
   
 7. Mindig szem előtt fogom tartani azt, hogy egy valóban egyedülálló nemzetközi szervezet tagja vagyok, nem fogok ellenséges magatartást tanúsítani más IBA tagok iránt pusztán származásuk, nemük, politikai vagy vallási meggyőződésük miatt. 
   
 8. Elkötelezem magam, hogy támogatom az Egyesült Nemzetek Emberjogi Kartáját. 
   
 9. Elkötelezem magam arra, hogy a testőr szakma minden területén tökéletességre fogok törekedni. 
   
 10. Nem fogom magam másnak kiadni, mint aki vagyok, mint ahogy képességeimet és tapasztalataimat illetően sem fogok hazudni.
 

Kiadta az International Bodyguard Association Főigazgatója

 

 

no more spam