Az I.B.A. közelharcmódszerének rövid bemutatása:

A Defense Restraint Tactics kialakulása:

Az I.B.A. valamivel több, mint 50 éves múltra tekint vissza. Lucien Viktor Ott és az alapitásban érintett személyek többnyire katonai múlttal rendelkeztek. A katonák kiképzésének részét képezte a közelharc is többek között már évszázadok óta. Ez egyre inkább fejlődött és jó vagy kevésbé jó irányokat vett. A 20. század elejétől a kelet-ázsiai irányzatok nagyot hóditottak európában. A közelharccal másnéven kézi tusával foglalkozó személyek többnyire valamilyen tradicionális harcmüvészet elsajátitásával, tanulásával foglalkoztak. Azonban a rendvédelmi és civil védelmi területeken dolgozók számára egyszerü, hatékony rendszerek kidolgozása vált szükségessé. Közismert, hogy számos harcmüvészeti guru adta el magát különböző egységek képzésére. Ezzel nem szertnénk minősiteni egyetlen harcmüvészeti irányzatot sem, azonban tény, hogy számos hagyományos oktatási módszer kudarcot vallott a gyakorlatban. Vagy cserben hagyta a gyakorlóját, vagy irreális túlkapásokhoz vezetett. Mindenesetre egyre több taktikai közelharcmódszert fejlesztettek ki, amelyeknél a tradicionális háttér elmaradt és csak a praktikum maradt meg. Attól függően, hogy milyen célra szánták (katonai, rendvédelmi, civil) a jogi környezet és a társadalmi elfogadottság figyelembevételével is egyre több finomitáson mentek keresztül. Ennek a tendenciának egyik közismert irányzata a krav-maga. De nem minden taktikai közelharcmódszer tüzte ki céljául a nemzetközi ismertséget és elismertséget. Számos elit egység létezik, amelynek van saját közelharc módszere, de nem érdemes azon vitatkozni, hogy ki milyen befolyást gyakorolt annak kialakulására. A lényeg, hogy megbizható legyen, és megfeleljen  az elvárásoknak. A D.A.R.T. elsősorban az I.B.A. testőrök körében ismert, akik közül többen különféle küsdősportokat is gyakorolnak.

 Tehát visszatérve önmagunkhoz, már az alapitó Lucien Viktor Ott és utódja James G. Shortt főigazgató is jártasságot szereztek hagyományos harcmüvészetekben és más küzdősportokban is. De korán felismerték, hogy olyan  közelharcmódszer kidolgozása szükséges, amelyben a taktikai elemek, a jogi környezet és a helyes gondolkodásmód egységesen jelenik meg. Az általuk kialakitott módszer számos technikai eleme a régi ju jutsu-ra épül, azoban a francia box, a hagyományos ökölvivás is befolyásolta a fejlődését. A módszer lényege a helyes gondolkodásmód és mentalitás elsajátitása. A technikai repertoár másodlagos és folyamatosan nyitott a fejlődésre.

- James G. Shortt az I.B.A. jelenlegi főigazgatója ifjú korában egy savate bajnokkal történő küzdelemben alulmaradt, ez ráébresztette, hogy a technikai tudás és a valós ütések fizikája között van némi különbség. Szorgalmasan tanulni kezdte a francia box-ot és több sikeres versenyt követően aranykesztyűs bajnok lett belőle.  James G. Shortt szakmai küldetése egyik fontos területének érezte a közelharc szituácókra adható korrekt becsületes szakmai válaszokat. Mind a hivatásos katonai szolgálata (S.A.S. Parachute Regiment..stb), mind a testőrcsapatok képzése közben látta ennek a területnek a vadhajtásait és igyekezett letisztítani saját módszerét. Ennek eredményeképpen alakította ki a Defense And Restraint Tactics programot, amely az I.B.A. testőrök képzésében is fontos szerepet játszik. -

 

Az IBA- ben és az ILETA-ban alkalmazott gyakorlatról és elvekről röviden:
Egy vagy esetleg több személy védelmének felépítésében mindig az alábbi prioritások a mérvadóak:

  1. első a megelőzés, az-az folyamatosan kitérni a fenyegetettség útjából,
  2. ha mégsem sikerül, akkor a fő hangsúly a menekülésre és a menekítésre kerül,
  3. kizárólag, ha ez is kudarcot vall és nincs más választás, akkor választható az összecsapás.
Testőr munka közben kialakuló közelharc szituációk kezelésének fontos taktikai alapelvei vannak, melyet a támadáselhárítás és a CQB témakörben sajátítanak el a hallgatók.  Tehát az utolsó szakaszban, a konfrontációban a testőrnek szüksége van a tűzfegyverek biztonságos és hatékony kezelésének képessége mellett a közelharcban való jártasságra is. Más szavakkal a közelharc a testőr utolsó eszköze. De ez nem jelenti azt, hogy ennek tanulását és gyakorlását elhanyagolhatjuk. Hiszen mind a fizikai felkészültséget, mind a mentális képesség fejlesztését segíti. A D.A.R.T. egy olyan taktikai rendszer, amely azt tüzte ki céljául, hogy a lehető leghatékonyabban felkészitse a testőröket a konfrontációk helyes kezelésére.
 
Mit nevezünk taktikának?
 

A taktika egy adott feladat leghatékonyabb megoldására használt módszer. Figyelembe veszi a történelmi tapasztalatokat, a technikai és humánerőforrás lehetőségeket, a konkrét feladat specifikumait és a várt hatásokat, következményeket.

Fontos a tervezés és a gyakorlás sulykolása. Tervezés és gyakorlás. Célunk, hogy éles szituációban a stressz által kiváltott, magas adrenalin szint ne bénítsa le egy pillanatra sem a testőrt, hanem képes legyen improvizálni és helyes döntést hozva megvédeni a VIP-et, társait és önmagát is..

 
D.A.R.T. kurzusok oktatási tematikája:

- helyes testtartás és mozgás harci helyzetekben,
- a meglepetés alkalmazása, dobás, kizökkentés,
- érzékeny célpontok kiválasztása szemközt, oldalt és hátul,
- megfékezés, lefogás, fogvatartás (bilincselési technikák)
- zárás és leszorítás, csavarás, törés, kulcs.
- védekezés lőfegyverek ellen / testközeli fenyegetés esetében,
- védekezés vágófegyverek / kések, tőrök ellen,
- küzdelem éles taktikai fegyverek ellen és fegyverekkel, taktikai késharc,
- egyszerű tárgyak fegyverként történő alkalmazása,
- a védekező, önvédelem centrikus harcászat megalapozása,
- a testi kényszerítés és fizikai erő alkalmazásának jogszabályi háttere,

no more spam