IFJÚSÁGVÉDELEM

A FECSKE azaz a Fiatalokat Egészséget Családot Segítő Közhasznú Egyesület (www.fecske.com) felkérésére már második alkalommal kapcsolódtunk be Ifjúságvédelmi programjukba. Ez alkalommal április végén Tapolcára látogattunk a Batsányi János Kétnyelvű Általános és Sportiskolába. Három nap alatt négy évfolyam összesen nyolc osztályával ismerkedtünk meg és dolgoztunk együtt. Megtisztelő kihívás számunkra, hogy hatással lehetünk a felnövekvő generáció gondolkodásmódjára. Felkészült szakemberekkel volt lehetőségünk együttműködni, akik drogprevenció és drámapedagógia előadásokat tartottak. Ezúton is szeretnénk kifejezni elismerésünket a Közhasznú Egyesület kitartó szakmai munkájáért, a fiatalokért tanusított elkötelezettségükért. Kérésükre az önvédelem és krízishelyzetek felismerése és kezelése témakörben tartottunk elméleti és gyakorlati előadásokat.

A Defense And Restraint Tactics tematikáját a gyermekekhez igazítottuk és két órás előadásokban elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében igyekeztünk megszerettetni az önvédelmet és jó irányba serkenteni a gyerekek gondolkodásmódját a témával kapcsolatban. Nagy érdeklődést és aktív együttműködést tapasztaltunk, reméljük sikerült hasznos magot vetnünk, aminek lesz folytatása is. Az előadásaink témája az alábbi területeket érintette: stressz, ijedtség kezelése, hogyan trénningezzünk a helyes reakciókra támadás esetén, az adrenalin szerepe a küzdelemben és a menekülésben, szituációs tréning, eséstechnika elmélet és gyakorlat, sport és egyéb balestehelyzetek kikerülése jó eséstechnkával, könnyen tanulható önvédelmi technkák gyakorlása, néhány alapelv megértése a közelharc szituációkban...

Mind a gyerekek mind a helyi pedagógusok részéről nagyszerű együttműködést tapasztaltunk, nagy öröm és megtiszteltetés volt a számunkra, hogy eggyütt dolgozhattunk velük.

Készen állunk a folytatásra!

írta: Halász Csaba DART instruktor

Fotók a DART galériában. 

no more spam